O naselju

Na desnoj obali rijeke Vrbas, 1.7 km od strogog centra grada, smjestiće se novoprojektovano naselje Novi Borik. U gradu je, ali sa svim onim elementima koji Vam u gradu mogu nedostajati: u blizini rijeke, sa uređenim pristupom rijeci - životom na obalama i životom na vodi. Daleko je od buke, saobraćajne gužve i zastoja, ali povezan sa svim dijelovima grada. U blizini je Studentskog grada, sa kojim će biti povezan pješačkim mostom, i Gradskog olimpijskog bazena, koji je zajedno sa novoizgrađenim Incelovim mostom već proširio postojeće okvire centralnog dijela grada.

 

Živjeti u stanu je samo jedan segment Vaših dana, treba živjeti i u naselju, koje je Vaše dvorište. Na šetalištima i u restoranima, sportskim terenima i stanovima, poslovnim prostorima i studentskim sobama, stvoren je prostor za svakoga. Za generacije roditelja, za generacije đaka, za prve korake i sve one koji slijede. Govoreći brojevima: 109.002 m²  stambene površine, 27.270 m²  poslovnih površina, 53.103 m² podzemnih garaža.