Početna


 

U Novi Borik ponesite sve važne stvari i sve sitnice, jer u Novom Boriku se ostaje.

 

Vrijeme je za komunikaciju sa bližnjima – na igralištima, sportskim ili dječijim.

 

Vrijeme je za saradnju sa poslovnim partnerima – u poslovnim prostorima, zatvorenog ili poluotvorenog tipa.

 

Ako je vrijeme za stvaranje, inspiracija koju tražite obojena je bojom Vrbasa.